Niš-ekspres DOO Niš

Čamurlija br. 160
18000 Niš, Srbija

Zoran Jovanović
Direktor društva

Mirko Jovanović
Zamenik direktora društva

Milanka Nedeljković
Savetnik direktora društva

Novica Tasić
Zamenik direktora društva za saobraćaj i održavanje

Aleksandar Ivanović
Pomoćnik direktora za tržište Beograd