Od 22.01.2021.god. aktiviraju se polasci:


Iz Beograda i Niša


11.20 Beograd – (15.25) Niš – Skoplje
23.15 Beograd – (02.50) Niš – Skoplje


Od 23.01.2021.god


Iz Skoplja i Kumanova


07.45 Skoplje - (08.25) Kumanovo – Niš - Beograd
13.10 Skoplje - (13.50) Kumanovo – Niš - Beograd


Sve dodatne informacije možete dobiti od Službe informacija i rezervacija na brojeve telefona :
018 255 177 i 255 666


Prodaja karata u Makedoniji


Kumanovo
Predstavništvo
+389 (0) 31 424 080
+389 (0) 70 512 741Skoplje
Agencija Vardar ekspres
+389 22 402 394