Polasci za Sofiju


Polaske iz Niša održavaju prevoznici u kooperaciji: "Niš-ekspes" Niš i "MATPU 96" Sofija.

Sofija
MATPU 96
00359 2 981 58 56
+ 359 899 912 906
AVTOGARA "SERDIKA"
office 107 Knjaginja Marija Luiza blv. 102.