Popusti

Penzionerski popust

Niš-ekspres odobrava popust od 10% za penzionere i lica starija od 65 godina na svim relacijama u unutrašnjem saobraćaju, kao i na relacijama prema Makedoniji.

Penzioneri prilikom kupovine karte dostavljaju na uvid:
• Penzioni ček i ličnu kartu, ili karticu PIO fond-a
Dokument na osnovu kog je ostvaren popust, penzioner je u obavezi da nosi sa sobom prilikom putovanja.


Studentski popust

Niš-ekspres odobrava popust do 15% za studente na svim relacijama u unutrašnjem saobraćaju. Za prevoz u međunarodnom saobraćaju popust važi samo za povratne karte i iznosi od 10 – 30 %.

Pravo na popust se ostvaruje pokazivanjem jednog od sledećih dokumenata:
1. indeks - za studente koji imaju do 27 godina.
2. potvrda s fakulteta o upisanoj godini studija (overena pečatom i ne starija od godinu dana)
3. važeća ISIC, ETC ili evropska omladinska kartica.
Studenti su u obavezi da svoj indeks pokažu samo prilikom kupovine karte. Nakon kupovine karte studenti nisu u obavezi da nose indeks sa sobom. Pravo na studentski popust imaju svi studenti bez obzira na državljanstvo i na zemlju u kojoj studiraju.


Đački popust

Popust za đake osnovnih i srednjih škola iznosi do 15% na relacijama u unutrašnjem saobraćaju i od 10 – 30% na povratne karte u međunarodnom saobraćaju kroz Austriju. Da bi ostvario popust prilikom kupovine, đak mora da poseduje kao jedan od dokumenata: potvrdu iz škole, đačku knjižicu ili svedočanstvo.


Dečiji popust

Niš - ekspres odobrava popust od 25% do 50% za decu starosti od 4 do 12 godina u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na linijama u unutrašnjem saobraćaju i prema bivšim SFRJ državama kao i do Bugarske, deca od 6 – 10 godina kartu u jednom smeru plaćaju 50% u odnosu na cenu redovne karte. Cena povratne karte za ovaj uzrast indentična je ceni redovne karte za odrasle u jednom smeru.

Na linijama do Austrije deca od 4 do 10 godina ostvaruju popust u proseku od 25% do 40% u zavisnosti od relacije putovanja.


Porodični popust

Porodični popust se odnosi na međunarodni prevoz do Austrije.
Za četiri člana porodice - plaćaju se tri karte.
Na kupljenih 5 karata - šesta karta GRATIS.


Grupni popust

Na svim linijama u unutrašnjem međumesnom saobraćaju kao i na liniji Beograd - Niš - Skoplje, u primeni je i grupni popust od 15% za grupu putnika.

Uslovi za ostvarenje grupnog popusta:
• da grupu sačinjava minimum 4 putnika
• da putuju istim polaskom
• da su karte prodate u isto vreme

Grupni popust važi za putovanja u jednom smeru, kao i za kupovinu povratnih karata, s tim da se ne moraju svi putnici iz grupe vratiti istim polaskom.

Karte sa grupnim popustom se mogu kupiti isključivo na fiksnim prodajnim mestima: autobuskim stanicama, poslovnicama, turističkim agencijama koje izdaju karte za Niš-ekspres.


Povratne karte

Kupovinom povratne karte ostvarujete popust od 15%.
Povratna karta važi 90 dana.