Pogoni i Sektori


Pogon putnički saobraćaj

Branka Ćirović
pomoćnik direktoraPogon održavanje

Milan Vukojičić
pomoćnik direktoraSektor za ekonomske poslove

Milan Jovanović
pomoćnik direktoraSektor pravnih i opštih poslova

Bojan Zlatanović
pomoćnik direktoraSektor trgovine, ugostiteljstva i osiguranja

Tatjana Stanković
pomoćnik direktoraSektor za turizam

Gordana Živanović
pomoćnik direktoraSlužba marketinga

018 415 1030