Pogoni i Sektori


Pogon putnički saobraćaj

Dušan Krstić
pomoćnik generalnog direktoraPogon održavanje

Vladica Tončić
pomoćnik generalnog direktoraSektor za ekonomske poslove

Ljiljana Ćirić
pomoćnik generalnog direktoraSektor pravnih poslova i standarda radnika

Vladislav Đorđević
pomoćnik generalnog direktoraSektor kontrole, opštih poslova i marketinga

Bojan Zlatanović
pomoćnik generalnog direktoraSektor trgovine, ugostiteljstva i osiguranja

Tatjana Stanković
pomoćnik generalnog direktoraSektor za turizam

Gordana Živanović
pomoćnik generalnog direktoraSlužba marketinga

018 4527 999