Poslovi

Potreban DISPEČER

• Stepen i vrsta stručne spreme: - Dipl. saobraćajni inženjer I saobraćajni inženjer (smer Drumski saobraćaj);
• Broj izvršioca: - 3
• Radno iskustvo: - Bez obzira na radno iskustvo;
• Znanje rada na računaru: - Obavezno (Osnovni ili Viši nivo);
• Znanje engleskog jezika: - Srednji ili viši nivo;
• Vozačka dozvola: - Obavezna („B“ kategorija);
• Mesto rada: - Niš;
• Vrsta radnog angažovanja: - Odredjeno vreme;
• Radno vreme: - Puno;
• Zarada: - 55 000 dinara.

Uz pisanu molbu kandidati prilažu: skeniranu Diplomu i ličnu kartu. Pored navedenog kandidat koji je bio
u radnom odnosu je dužan da dostavi preporuke prethodnih poslodavaca (prethodne reference).

Molbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Kadrovskoj službi Akcionarskog društva za saobraćajnu
delatnost “Niš-ekspres” Niš, Čamurlija 160 sa naznakom “ZA OGLAS” putem imejla na
zarko.terentic@nis-ekspres.rs .
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (14.09.2017.g.) na oglasnoj tabli
Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Niš ( zaključno sa 29.09.2017.g.).
Po isteku oglasa poslodavac će naknadno obavetiti izabrane kandidate o vremenu održavanja
razgovora.Potreban TEHNIČKI RUKOVODILAC

• Stepen i vrsta stručne spreme: - VSS (VII-1), Dipl. elektro inženjer ili Dipl. mašinski inženjer
• Broj izvršioca: - 1
• Radno iskustvo: - Sa minimum 1 godinom iskustva
• Znanje rada na računaru: – Obavezno (Osnovni ili Viši nivo)
• Znanje engleskog ili nemačkog jezika – Obavezno (Srednji nivo)
• Vozačka dozvola – Obavezna („B“ kategorija)
• Mesto rada: - Niš
• Vrsta radnog angažovanja: - Odredjeno vreme 6 meseca
• Radno vreme: - Puno


Uz pisanu molbu kandidati prilažu: skeniranu Diplomu i ličnu kartu. Pored navedenog kandidat koji je bio u radnom odnosu je dužan da dostavi preporuke prethodnih poslodavaca (prethodne reference).

Molbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Kadrovskoj službi Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost “Niš-ekspres” Niš, Čamurlija 160 sa naznakom “ZA OGLAS” putem imejla na kadrovska@nis-ekspres.rs ili zarko.terentic@nis-ekspres.rs.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (04.09.2017.g.) na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Niš (zaključno sa 18.09.2017. g.).

Po isteku oglasa poslodavac će naknadno obavestiti izabrane kandidate o vremenu održavanja razgovora.Potrebni vozaci "D" kategorije

U SLOVI:
KV vozač sa "D" kategorijom ili treći stepen stručne spreme sa vozačkom dozvolom "D" kategorije, bez obzira na radno iskustvo.

M esto rada: Niš
Mesečna zarada do 45 000 dinara.


M esto rada: Beograd
Mesečna zarada do 50 000 dinara.


Z ainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Kadrovsku službu Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš.


A dresa:
Nišekspres AD Niš, ul.Čamurlija 160, Niš
Telefon: 018 415 10 35