Odluka o sticanju sopstvenih akcija

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost Niš-ekspres AD Niš objavljuje:


Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o utvrđivanju cene