Odluka o otuđenju sopsvenih akcija i utvrđenoj ceni akcija u postupku otuđenja sopstvenih akcija

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost Niš-ekspres AD Niš objavljuje:


Usvojene odluke

1. Odluka o utvrđenoj knjigovodstvenoj, tržišnoj i procenjenoj vrednosti akcija društva koje su predmet otuđenja sopstvenih akcija
2. Odluka o otuđenju sopstvenih akcija i utvrđenoj ceni akcija u postupku otuđenja sopstvenih akcija